Adamix CS E-1422

Nazwa producenta

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile

?ZETPEZET? Sp. z o. o.

Kraj pochodzenia

POLSKA

Opis produktu

Adamix CS to acetylowany adypinian diskrobiowy, otrzymywany przez chemiczną obróbkę skrobi ziemniaczanej mieszaniną bezwodnika kwasu octowego i kwasu adypinowego, przeznaczony do stosowania w produktach spożywczych.

Właściwości

Produkt rozpuszczalny w zimnej wodzie i doskonale wiążący wodę bez konieczności podgrzewania. Wykazuje także wysoką odporność na siły ścinające, kwaśne środowisko oraz wahania temperatury. Pełni funkcję stabilizatora, emulgatora, nośnika, substancji zagęszczającej oraz środka wiążącego.

Zastosowanie

Adamix CS szczególnie polecany jest do produkcji keczupów, sosów warzywnych i warzywno-mięsnych, koncentratów deserów w proszku, majonezów, sosów sałatkowych o obniżonej zawartości tłuszczu (poniżej 50 %), margaryny o obniżonej kaloryczności, smakowych mlecznych napojów fermentowanych, deserów mlecznych typu pudding, twarogów termizowanych oraz wsadów owocowych i nadzień do pieczenia. Używany jest także jako zamiennik żelatyny, środek wiążący w paszach dla ryb oraz jako środek klejący.

Wymagania

fizyko-chemiczne

 • Zapach: typowy dla skrobi ziemniaczanej bez obcego zapachu
 • Smak: typowy dla skrobi ziemniaczanej bez obcego posmaku
 • Barwa: biała 
 • Wilgotność: nie więcej niż 10 %
 • pH: 5,5 ? 7,5
 • Rozpuszczalność w zimnej wodzie: rozpuszczalny     

GMO

Produkt nie jest modyfikowany genetycznie i nie został wytworzony z surowców genetycznie modyfikowanych.

Alergeny

Produkt nie zawiera składników alergennych.

Pestycydy

Oznacza się w skrobi, która jest surowcem w produkcji Adamixu CS, w której nie stwierdzono pozostałości badanych substancji aktywnych środków ochrony roślin wyższych od dopuszczalnych.

Granulacja

Istnieje możliwość zmielenia produktu i dostosowania granulacji produktu do indywidualnych potrzeb klienta.

Pakowanie

Adamix CS pakuje się w worki papierowe, wentylowe po a 15 kg netto i a 25 kg netto (Adamix CS mielony). Po uzgodnieniu z odbiorcą dopuszcza się inny rodzaj opakowania, dozwolony przez PZH do pakowania środków spożywczych.

Etykietowanie

Opakowania znakowane są nadrukiem lub etykietą zawierającą następujące dane:

 • nazwa i adres producenta,
 • oznaczenie produktu,
 • norma odniesienia,
 • masa netto w kg,
 • data produkcji,
 • nr partii (tożsama z datą produkcji),
 • nr worka,
 • okres minimalnej trwałości.

Warunki przechowywania

Zalecana wilgotność względna powietrza 60 - 75 %, a zalecana temperatura przechowywania do 20 °C.

Termin przydatności

Powinien spełniać wymagania przez okres co najmniej 24 miesięcy od daty produkcji, przy zachowaniu warunków pakowania, przechowywania i transportu.

Norma odniesienia

ZN-06/ZETPEZET-05 oraz aktualnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i prawa krajowego.

Karta produktu w postaci pliku pdf

Informacje podane w Specyfikacji Produktu odpowiadają stanowi naszej wiedzy i doświadczeniu odnośnie produktu i nie są wyczerpujące. Podane zostały ogólne wskazówki dotyczące właściwości, sposobu użycia oraz zastosowania danego produktu. Specyfikacja ta nie zwalnia użytkownika z przestrzegania wszystkich norm prawnych, administracyjnych i przepisów higieny  i bezpieczeństwa pracy.