Białko ziemniaczane paszowe

Nazwa producenta

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile

?ZETPEZET? Sp. z o. o

Kraj pochodzenia

POLSKA

Opis produktu

Białko ziemniaczane otrzymywane jest z soku komórkowego ziemniaka w wyniku procesów termiczno-kwasowej koagulacji, odwodnienia i suszenia.

Właściwości

Białko to charakteryzuje się wysoką strawnością oraz zawartością czystego białka. Ponadto wysoka zawartość aminokwasów sprawia, że jest chętnie stosowane, jako składnik pasz.

Zastosowanie

Białko ziemniaczane paszowe jest bardzo cennym, wysokowartościowym składnikiem mieszanek paszowych dla wszelkiego rodzaju zwierząt hodowlanych.

Wymagania

fizyko ? chemiczne

 • Postać: sypki proszek
 • Barwa: szara
 • Zapach: typowy dla suszonego białka ziemniaczanego bez obcych zapachów
 • Wilgotność:nie więcej niż 10 %

GMO

Produkt nie jest modyfikowany genetycznie i nie został wytworzony z surowców genetycznie modyfikowanych.

Pestycydy

Oznacza się w skrobi, która jest surowcem w produkcji białka ziemniaczanego paszowego, w której nie stwierdzono pozostałości badanych substancji aktywnych środków ochrony roślin wyższych od dopuszczalnych.

Pakowanie

Białko ziemniaczane paszowe pakuje się w worki papierowe trzywarstwowe wentylowe po a 25 kg netto. Po uzgodnieniu z odbiorcą dopuszcza się inny rodzaj opakowania.

Etykietowanie

Opakowania znakowane są nadrukiem lub etykietą zawierającą następujące dane:

 • nazwa i adres producenta,
 • norma odniesienia,
 • nr identyfikacyjny producenta,
 • zawartość białka ogólnego w %,
 • masa netto w kg,
 • data produkcji,
 • nr partii (tożsama z datą produkcji),
 • okres minimalnej trwałości,
 • warunki przechowywania.

Przechowywanie

Zalecana wilgotność względna powietrza 60 - 75 %, a zalecana temperatura przechowywania 0 oC do 20 °C.

Termin przydatności

Powinno spełniać wymagania przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty produkcji, przy zachowaniu warunków pakowania, przechowywania i transportu.

Normy odniesienia

PN-92/R-64811 oraz aktualnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i prawa krajowego.

Weterynaryjny numer identyfikacyjny PL3019002

Karta produktu w postaci pliku pdf

Informacje podane w Specyfikacji Produktu odpowiadają stanowi naszej wiedzy i doświadczeniu odnośnie produktu i nie są wyczerpujące. Podane zostały ogólne wskazówki dotyczące właściwości, sposobu użycia oraz zastosowania danego produktu. Specyfikacja ta nie zwalnia użytkownika z przestrzegania wszystkich norm prawnych, administracyjnych i przepisów higieny  i bezpieczeństwa pracy.