Pilam 1 i 2 E1420

Nazwa producenta

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile

?ZETPEZET? Sp. z o. o.

Kraj pochodzenia

POLSKA

Opis produktu

Pilam jest otrzymywany w procesie estryfikacji skrobi ziemniaczanej bezwodnikiem kwasu octowego. W technologii pełni funkcje stabilizatora, zagęstnika, emulgatora, substancji wiążącej oraz nośnika. Pilam 1 różni się od Pilam?u 2 zawartością grup acetylowych.

Właściwości

Pilam odznacza się wysoką stabilność parametrów reologicznych w różnych środowiskach oraz warunkach procesu technologicznego. Pilam charakteryzuje się wyższą rozpuszczalnością oraz zdolnością wiązania wody w porównaniu do naturalnej skrobi ziemniaczanej. Ma również niższą temperaturę kleikowania, a powstałe kleiki są transparentne i stabilne w temperaturze pokojowej oraz bardziej odporne na procesy retrogradacji.

Zastosowanie

Pilam polecany jest do produkcji makaronów, zup, nadzień cukierniczych, mrożonych ciast owocowych, wyrobów ciastkarskich i piekarskich, koncentratów w proszku, jogurtów smakowych, powłok ochronnych warzyw suszonych, sosów, marynat, deserów, serków oraz wyrobów cukierniczych. Używany jest także jako środek wiążący w paszach dla ryb.

Wymagania

fizyko-chemiczne

 • Postać i zapach: mączka o zapachutypowym dla skrobi ziemniaczanej z lekkim zapachem octu
 • Smak: typowy dla skrobi ziemniaczanej bez obcego posmaku
 • Barwa wg systemu CIE, L: nie mniej niż 91
 • Wilgotność: nie więcej niż 20%
 • pH: 4,0 ? 6,5   
 • Rozpuszczalność w wodzie: całkowicie rozpuszczalny w temperaturze < 70 ?C

GMO

Produkt nie jest modyfikowany genetycznie i nie został wytworzony z surowców genetycznie modyfikowanych.

Alergeny

Produkt nie zawiera składników alergennych.

Pestycydy

Oznacza się w skrobi, która jest surowcem w produkcji Pilam?u, w której nie stwierdzono pozostałości badanych substancji aktywnych środków ochrony roślin wyższych od dopuszczalnych.

Pakowanie

Pilam pakuje się w worki papierowe, trzywarstwowe, wentylowe po a 25 kg netto. Po uzgodnieniu z odbiorcą dopuszcza się inny rodzaj opakowania, dozwolony przez PZH do pakowania środków spożywczych.

Etykietowanie

Opakowania znakowane są nadrukiem lub etykietą zawierającą następujące dane:

 • nazwa i adres producenta,
 • oznaczenie produktu,
 • norma odniesienia,
 • masa netto w kg,
 • data produkcji,
 • nr partii (tożsama z datą produkcji),
 • nr worka,
 • okres minimalnej trwałości.

Warunki przechowywania

Zalecana wilgotność względna powietrza 60 - 75 %, a zalecana temperatura przechowywania do 20 °C.

Termin przydatności

Powinien spełniać wymagania przez okres co najmniej 24 miesięcy od daty produkcji, przy zachowaniu warunków pakowania, przechowywania i transportu.

Norma odniesienia

ZN-13/ZETPEZET-05-13 oraz aktualnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i prawa krajowego.

 Karta produktu w postaci pliku pdf

Informacje podane w Specyfikacji Produktu odpowiadają stanowi naszej wiedzy i doświadczeniu odnośnie produktu i nie są wyczerpujące. Podane zostały ogólne wskazówki dotyczące właściwości, sposobu użycia oraz zastosowania danego produktu. Specyfikacja ta nie zwalnia użytkownika z przestrzegania wszystkich norm prawnych, administracyjnych i przepisów higieny  i bezpieczeństwa pracy.