Pilamix B-HS E-1414

Nazwa producenta

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile

?ZETPEZET? Sp. z o. o.

Kraj pochodzenia

POLSKA

Opis produktu

Pilamix B-HS to acetylowany fosforan diskrobiowy o wyższym stopniu usieciowania, otrzymywany przez chemiczną obróbkę skrobi ziemniaczanej na drodze sieciowania i acetylacji.

Właściwości

Jest to uniwersalny środek wiążący i zagęszczający o dobrych właściwościach teksturotwórczych i stabilizujących. Odznacza się wybitną odpornością na wysokie temperatury, kwaśne środowisko oraz działanie sił ścinających. Produkt rozpuszczalny na gorąco o właściwościach zagęszczających i stabilizujących.

Zastosowanie

Pilamix B-HS stosowany jest do zagęszczania i stabilizacji produktów spożywczych poddawanych w procesie technologicznym obróbce termicznej takich jak pasteryzacja czy sterylizacja. Ze względu na swoje właściwości polecany jest do produkcji wędlin, przetworów mięsnych, drobiowych, mięsno-warzywnych. Może być stosowany do produkcji keczupów, sosów warzywnych, warzywno ? mięsnych, koncentratów obiadowych, twarogów termizowanych, napojów mlecznych fermentowanych, margaryny o obniżonej wartości kalorycznej, zup, zup w proszku, bulionów, potraw mrożonych, konserw warzywnych oraz rybnych.

Wymagania

fizyko-chemiczne

 • Zapach: typowy dla skrobi ziemniaczanej bez obcego zapachu
 • Smak: typowy dla skrobi ziemniaczanej bez obcego posmaku
 • Barwa wg systemu CIE, L: nie mniej niż 91
 • Wilgotność: nie więcej niż 20 %
 • pH: 5,5 ? 7,5
 • Rozpuszczalność w zimnej wodzie: nierozpuszczalny

GMO

Produkt nie jest modyfikowany genetycznie i nie został wytworzony z surowców genetycznie modyfikowanych.

Alergeny

Produkt nie zawiera składników alergennych.

Pestycydy

Oznacza się w skrobi, która jest surowcem w produkcji Pilamix?u B-HS, w której nie stwierdzono pozostałości badanych substancji aktywnych środków ochrony roślin wyższych od dopuszczalnych.

Pakowanie

Pilamix B-HS pakuje się w worki papierowe, trzywarstwowe, wentylowe a 25 kg netto. Po uzgodnieniu z odbiorcą dopuszcza się inny rodzaj opakowania, dozwolony przez PZH do pakowania środków spożywczych.

Etykietowanie

Opakowania znakowane są nadrukiem lub etykietą zawierającą następujące dane:

 • nazwa i adres producenta,
 • oznaczenie produktu,
 • norma odniesienia,
 • masa netto w kg,
 • data produkcji,
 • nr partii (tożsama z datą produkcji),
 • nr worka,
 • okres minimalnej trwałości.

Warunki przechowywania

Zalecana wilgotność względna powietrza 60 - 75 %, a zalecana temperatura przechowywania do 20 °C.

Termin przydatności

Powinien spełniać wymagania przez okres co najmniej 24 miesięcy od daty produkcji, przy zachowaniu warunków pakowania, przechowywania i transportu.

Norma odniesienia

ZN-06/ZETPEZET-11 oraz aktualnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i prawa krajowego.

 Karta produktu w postaci pliku pdf

Informacje podane w Specyfikacji Produktu odpowiadają stanowi naszej wiedzy i doświadczeniu odnośnie produktu i nie są wyczerpujące. Podane zostały ogólne wskazówki dotyczące właściwości, sposobu użycia oraz zastosowania danego produktu. Specyfikacja ta nie zwalnia użytkownika z przestrzegania wszystkich norm prawnych, administracyjnych i przepisów higieny  i bezpieczeństwa pracy.