Skrobia budyniowa

Nazwa producenta

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile

?ZETPEZET? Sp. z o. o.

Kraj pochodzenia

POLSKA

Opis produktu

Skrobia budyniowa to produkt utleniania skrobi ziemniaczanej.

Właściwości

Po przygotowaniu na ciepło tworzy gęsty skrzep zachowujący kształt parownicy o powierzchni gładkiej, kremowej i lśniącej.

Zastosowanie

Stosowana jest w przemyśle spożywczym do produkcji budyniów i deserów mlecznych przyrządzanych na ciepło.

Wymagania

fizyko-chemiczne

 • Zapach i smak: typowy dla skrobi ziemniaczanej bez obcego zapachu i posmaku
 • Barwa: biała do kremowej
 • Wilgotność:nie więcej niż 20 %
 • pH: 5,0 ? 7,5

GMO

Produkt nie jest modyfikowany genetycznie i nie został wytworzony z surowców genetycznie modyfikowanych.

Alergeny

Produkt nie zawiera składników alergennych.

Pestycydy

Oznacza się w skrobi, która jest surowcem w produkcji skrobi budyniowej, w której nie stwierdzono pozostałości badanych substancji aktywnych środków ochrony roślin wyższych od dopuszczalnych.

Pakowanie

Skrobię budyniową pakuje się w worki papierowe, wentylowe trzywarstwowe po 25 kg netto. Po uzgodnieniu z odbiorcą dopuszcza się inny rodzaj opakowania, dozwolony przez PZH do pakowania środków spożywczych.

Etykietowanie

Opakowania znakowane są nadrukiem lub etykietą zawierającą następujące dane:

 • nazwa i adres producenta,
 • norma odniesienia,
 • masa netto w kg,
 • data produkcji,
 • nr worka,
 • nr partii (tożsama z datą produkcji),
 • okres minimalnej trwałości.

Warunki przechowywania

Zalecana wilgotność względna powietrza 60 - 75 %, a zalecana temperatura przechowywania do 20 °C.

Termin przydatności

Powinien spełniać wymagania przez okres co najmniej 24 miesięcy od daty produkcji, przy zachowaniu warunków pakowania, przechowywania i transportu.

Norma odniesienia

PN ? A ? 74723 oraz aktualnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i prawa krajowego.

Karta produktu w postaci pliku pdf

Informacje podane w Specyfikacji Produktu odpowiadają stanowi naszej wiedzy i doświadczeniu odnośnie produktu i nie są wyczerpujące. Podane zostały ogólne wskazówki dotyczące właściwości, sposobu użycia oraz zastosowania danego produktu. Specyfikacja ta nie zwalnia użytkownika z przestrzegania wszystkich norm prawnych, administracyjnych i przepisów higieny  i bezpieczeństwa pracy.