Skrobia suszona na walcach

Nazwa producenta

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile

?ZETPEZET? Sp. z o. o.

Kraj pochodzenia

POLSKA

Opis produktu

Skrobia suszona na walcach to produkt otrzymany przez termiczną obróbkę naturalnej skrobi ziemniaczanej.

Właściwości

Skrobia suszona na walcach jest produktem pęczniejącym      na zimno. Tworzy transparentne, napowietrzone żele, ciągliwe, o średnio długiej strukturze i średniej lepkości.

Zastosowanie

Skrobia suszona na walcach stosowana jest jako wypełniacz      i środek zagęszczający do produktów spożywczych zwłaszcza dla tych, które nie wymagają gotowania. Używana jest jako środek teksturotwórczy i zagęszczający do produkcji dressingów, nadzień owocowych, deserów w proszku, kremów cukierniczych oraz żelfixów i deserów instant. Stosowana jest również jako środek wiążący w paszach dla ryb oraz jako środek klejący.

Wymagania

fizyko ? chemiczne

 • Postać: sypka, drobne płatki bez zlepów
 • Smak: obojętny bez obcego posmaku
 • Barwa: biała do lekko kremowej
 • Wilgotność:nie więcej niż 8,5 % ? 1
 • pH: 5,0 ? 7,5
 • Rozpuszczalność w zimnej wodzie: całkowita w 5 % roztworze z lekką opalizacją

GMO

Produkt nie jest modyfikowany genetycznie i nie został wytworzony z surowców genetycznie modyfikowanych.

Alergeny

Produkt nie zawiera składników alergennych.

Pestycydy

Oznacza się w skrobi, która jest surowcem w produkcji skrobi suszonej na walcach, w której nie stwierdzono pozostałości badanych substancji aktywnych środków ochrony roślin wyższych od dopuszczalnych.

Granulacja

Istnieje możliwość zmielenia produktu i dostosowania granulacji produktu do indywidualnych potrzeb klienta.

Pakowanie

Skrobię suszoną na walcach pakuje się w worki papierowe, wentylowe po a 15 kg netto i a 25 kg netto (skrobia suszona   na walcach mielona). Po uzgodnieniu z odbiorcą dopuszcza się inny rodzaj opakowania, dozwolony przez PZH do pakowania środków spożywczych.

Etykietowanie

Opakowania znakowane są nadrukiem lub etykietą zawierającą następujące dane:

 • nazwa i adres producenta,
 • norma odniesienia,
 • masa netto w kg,
 • nr worka,
 • data produkcji,
 • nr partii (tożsama z datą produkcji),
 • okres minimalnej trwałości.

Warunki przechowywania

Zalecana względna wilgotność powietrza 60 ? 75 %, a zalecana temperatura do 20 °C.

Termin przydatności

Powinna spełniać wymagania przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty produkcji, przy zachowaniu warunków pakowania, przechowywania i transportu.

Normy odniesienia

ZN-02/ZETPEZET-01 oraz aktualnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i prawa krajowego.

 Karta produktu w postaci pliku pdf

Informacje podane w Specyfikacji Produktu odpowiadają stanowi naszej wiedzy i doświadczeniu odnośnie produktu i nie są wyczerpujące. Podane zostały ogólne wskazówki dotyczące właściwości, sposobu użycia oraz zastosowania danego produktu. Specyfikacja ta nie zwalnia użytkownika z przestrzegania wszystkich norm prawnych, administracyjnych i przepisów higieny  i bezpieczeństwa pracy.