Skrobia ziemniaczana Superior Standard

Nazwa producenta

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile

?ZETPEZET? Sp. z o. o.

Kraj pochodzenia

POLSKA

Opis produktu

Skrobia ziemniaczana Superior Standard wytwarzana jest wyłącznie z polskich odmian ziemniaków w procesie mechanicznego oddzielenia ziarenek skrobi od innych części składowych ziemniaka, wypłukanie, oczyszczenie, wysuszenie i odsianie. Dzięki prowadzonej technologii możliwe jest uzyskanie skrobi o wysokim stopniu czystości pod względem fizycznym, chemicznym, jaki i mikrobiologicznym. Skrobia ta przeznaczona jest zarówno do celów spożywczych jak  i technicznych.

Właściwości

Skrobia ziemniaczana Superior Standard po zmieszaniu z zimną wodą tworzy zawiesinę ? nie rozpuszcza się w niej. Jednak po ogrzaniu do określonej temperatury tworzy kleiki o bardzo wysokiej lepkości i dużej transparentności. Skrobia naturalna ma szerokie zastosowanie jako zagęstnik, substancja wiążąca, antyzbrylająca oraz poprawiająca teksturę.

Zastosowanie

W przemyśle spożywczym, chemicznym, włókienniczym, papierniczym, w gospodarstwie domowym do krochmalenia bielizny, do wypieku ciast, do zagęszczania zup i sosów itp., jak również do celów technicznych w różnych gałęziach przemysłu. Używana jest jako naturalny talk, oraz dodatek do kąpieli dla alergików i składnik zasypek dla dzieci.

Wymagania

fizyko-chemiczne

 • Zapach: typowy dla skrobi ziemniaczanej bez obcego zapachu,
 • Smak: typowy dla skrobi ziemniaczanej bez obcego posmaku,
 • Barwa: czysto biała, nie ciemniejsza od wzorca I
 • Barwa wg systemu CIE, L: nie mniej niż 93 
 • Wilgotność: nie więcej niż20 %
 • pH: 5,5 ? 7,5

GMO

Produkt nie jest modyfikowany genetycznie i nie został wytworzony z surowców genetycznie modyfikowanych.

Alergeny

Produkt nie zawiera składników alergennych.

Pestycydy

Nie stwierdzono pozostałości badanych substancji aktywnych środków ochrony roślin wyższych od dopuszczalnych.

Pakowanie

Skrobię ziemniaczaną Superior Standard pakuje się w worki papierowe trzywarstwowe wentylowe po a 25 kg netto. Po uzgodnieniu z odbiorcą dopuszcza się inny rodzaj opakowania, dozwolony przez PZH do pakowania środków spożywczych.

Etykietowanie

Opakowania znakowane są nadrukiem lub etykietą zawierającą następujące dane:

 • nazwa i adres producenta,
 • norma odniesienia,
 • masa netto w kg,
 • data produkcji,
 • data pakowania,
 • okres przechowywania poprzedzony wyrazami: ?najlepiej spożyć przed końcem?.

Warunki przechowywania

Zalecana wilgotność względna powietrza 60 - 75 %, a zalecana temperatura przechowywania do 20 °C.

Termin przydatności

Powinien spełniać wymagania przez okres co najmniej 5 lat    od daty produkcji, przy zachowaniu warunków pakowania, przechowywania i transportu.

Norma odniesienia

ZN-06/ZETPEZET-02 oraz aktualnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i prawa krajowego.

Karta produktu w postaci pliku pdf

Informacje podane w Specyfikacji Produktu odpowiadają stanowi naszej wiedzy i doświadczeniu odnośnie produktu i nie są wyczerpujące. Podane zostały ogólne wskazówki dotyczące właściwości, sposobu użycia oraz zastosowania danego produktu. Specyfikacja ta nie zwalnia użytkownika z przestrzegania wszystkich norm prawnych, administracyjnych i przepisów higieny  i bezpieczeństwa pracy.