Spomix E-1404

Nazwa producenta

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile

?ZETPEZET? Sp. z o. o.

Kraj pochodzenia

POLSKA

Opis produktu

Spomix to produkt utlenienia i termicznej obróbki skrobi ziemniaczanej.

Właściwości

Spomix jest produktem rozpuszczalnym i pęczniejącym na zimno, dobrze wiążącym wodę. Często wykorzystywany jest jako substancja teksturotwórcza oraz żelująca. Tworzy przezroczyste, miękkie, rwące i lekko napowietrzone żele o niskiej lepkości i charakteryzuje się zmniejszoną podatnością na proces retrogradacji i synerezy.

Zastosowanie

Przeznaczony do zagęszczania produktów spożywczych: zup, majonezów oraz do przyrządzania lodów, deserów na zimno (bita śmietana, kremy budyniowe), do utrwalania nadzień do ciast cukierniczych, do galaretek, gum owocowych, pastylek. Spomix może być również stosowany w przemyśle piekarniczym (poprawia pulchność i zapobiega czerstwieniu pieczywa). Stosowany również jako częściowy zamiennik żelatyny lub gumy arabskiej oraz środek wiążąco-klejący.

Wymagania

fizyko ? chemiczne

 • Postać: sypka, bardzo drobna kaszka bez zlepów           
 • Zapach i smak: obojętny, bez obcego zapachu i smaku
 • Barwa: biała do lekko kremowej
 • Wilgotność:nie więcej niż 12 %
 • pH: 5,5 ? 7,0

GMO

Produkt nie jest modyfikowany genetycznie i nie został wytworzony z surowców genetycznie modyfikowanych.

Alergeny

Produkt nie zawiera składników alergennych.

Pestycydy

Oznacza się w skrobi, która jest surowcem w produkcji Spomix?u, w której nie stwierdzono pozostałości badanych substancji aktywnych środków ochrony roślin wyższych od dopuszczalnych.

Granulacja

Istnieje możliwość zmielenia produktu i dostosowania granulacji produktu do indywidualnych potrzeb klienta.

Pakowanie

Spomix pakuje się w worki papierowe, wentylowe, trzywarstwowe po a 15 kg netto i a 25 kg netto (Spomix mielony). Po uzgodnieniu z odbiorcą dopuszcza się inny rodzaj opakowania, dozwolony przez PZH do pakowania środków spożywczych.

Etykietowanie

Opakowania znakowane są nadrukiem lub etykietą zawierającą następujące dane:

 • nazwa i adres producenta,
 • oznaczenie produktu,
 • norma odniesienia,
 • masa netto w kg,
 • data produkcji,
 • nr worka,
 • nr partii (tożsama z datą produkcji),
 • okres minimalnej trwałości.

Warunki przechowywania

Zalecana względna wilgotność powietrza 60 - 75 %, a zalecana temperatura do 20 °C.

Termin przydatności

Powinien spełniać wymagania przez okres co najmniej 24 miesięcy od daty produkcji, przy zachowaniu warunków pakowania, przechowywania i transportu.

Normy odniesienia

ZN-09/ZETPEZET-01 oraz aktualnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i prawa krajowego.

Karta produktu w postaci pliku pdf

Informacje podane w Specyfikacji Produktu odpowiadają stanowi naszej wiedzy i doświadczeniu odnośnie produktu i nie są wyczerpujące. Podane zostały ogólne wskazówki dotyczące właściwości, sposobu użycia oraz zastosowania danego produktu. Specyfikacja ta nie zwalnia użytkownika z przestrzegania wszystkich norm prawnych, administracyjnych i przepisów higieny  i bezpieczeństwa pracy.