Stabilex E-1412

Nazwa producenta

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile

?ZETPEZET? Sp. z o. o.

Kraj pochodzenia

POLSKA

Opis produktu

Zagęstnik skrobiowy Stabilex jest produktem usieciowania skrobi ziemniaczanej trimetafosforanem sodu.

Właściwości

Stabilex tworzy żele, które charakteryzują się doskonałą zdolnością teksturotwórczą oraz bardzo wysoką lepkością. Są stabilne reologicznie oraz wykazują odporność na zmiany temperatury, hydrolizę oraz działanie sił mechanicznych.  Zalecany do produktów poddawanych obróbce termicznej w tym pasteryzacji i sterylizacji. Stabilex poprawia spoistość i konsystencję wyrobów, do których jest dodawany oraz zwiększa wydajność procesu, jednocześnie zachowując odpowiednie walory barwne i smakowe.

Zastosowanie

Do stabilizacji i zagęszczania produktów spożywczych poddanych obróbce termicznej, a w szczególności do produktów sterylizowanych lub pasteryzowanych. W przemyśle mięsnym zapewnia wiązanie wycieku podczas obróbki termicznej przetworów mięsnych, drobiowych i mięsno-warzywnych. Stosowany także do zagęszczania zup, sosów oraz koncentratów w proszku.

Wymagania

fizyko ? chemiczne

 • Zapach: typowy dla skrobi ziemniaczanej bez obcego zapachu,
 • Smak: typowy dla skrobi ziemniaczanej bez obcego posmaku
 • Barwa wg systemu CIE, L: nie mniej niż 91
 • Wilgotność: nie więcej niż 20 %
 • pH: 5,5 ? 7,5
 • Lepkość: produkt dostępny w trzech wariantach różniących się lepkością

GMO

Produkt nie jest modyfikowany genetycznie i nie został wytworzony z surowców genetycznie modyfikowanych.

Alergeny

Produkt nie zawiera składników alergennych.

Pestycydy

Oznacza się w skrobi, która jest surowcem w produkcji Stabilex?u, w której nie stwierdzono pozostałości badanych substancji aktywnych środków ochrony roślin wyższych od dopuszczalnych.

Pakowanie

Zagęstnik skrobiowy Stabilex pakuje się w worki wentylowe, papierowe trzywarstwowe po a 25 kg netto. Po uzgodnieniu z odbiorcą dopuszcza się inny rodzaj opakowania, dozwolony przez PZH do pakowania środków spożywczych.

Etykietowanie

Opakowania znakowane są nadrukiem lub etykietą zawierającą następujące dane:

 • nazwa i adres producenta,
 • oznaczenie produktu,
 • norma odniesienia,
 • masa netto w kg,
 • data produkcji,
 • nr partii (tożsama z datą produkcji),
 • nr worka,
 • okres minimalnej trwałości.

Warunki przechowywania

Zalecana wilgotność względna powietrza 60 - 75 %, a zalecana temperatura przechowywania do 20 °C.

Termin przydatności

Powinien spełniać wymagania przez okres co najmniej 24 miesięcy od daty produkcji, przy zachowaniu warunków pakowania, przechowywania i transportu.

Norma odniesienia

ZN-06/ZETPEZET-02 oraz aktualnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i prawa krajowego.

Karta produktu w postaci pliku pdf

Informacje podane w Specyfikacji Produktu odpowiadają stanowi naszej wiedzy i doświadczeniu odnośnie produktu i nie są wyczerpujące. Podane zostały ogólne wskazówki dotyczące właściwości, sposobu użycia oraz zastosowania danego produktu. Specyfikacja ta nie zwalnia użytkownika z przestrzegania wszystkich norm prawnych, administracyjnych i przepisów higieny  i bezpieczeństwa pracy.