W ostatnim czasie nasiliła się uciążliwość odorowa naszego Zakładu dla otoczenia. Szczególnie dotyczy to terenów przyległych do fabryki oraz dzielnicy Zamoście.

Spowodowane jest to nałożeniem się niekorzystnych warunków atmosferycznych na rozpoczętą kampanię przerobu ziemniaków. Wysokie temperatury i bezwietrzna pogoda sprzyjają przyspieszeniu procesów gnilnych w ściekach technologicznych odprowadzanych do oczyszczalni GWDA.

Przed skierowaniem ścieków do oczyszczalni ze względów technologicznych przechodzą one przez osadniki wstępnego podczyszczania i to emisja substancji złowonnych z ich powierzchni jest powodem występującej uciążliwości. Szczególnie nasila się to w okresach zmiany dobowej termiki ruchów powietrza (inwersji), powierzchnia ziemi – atmosfera, których kierunki zmieniają się po zachodzie i przed wschodem słońca.

W ostatnim czasie podjęliśmy działania, które doprowadziły do zmniejszenia powierzchni osadników o 70 %. Przez cały okres działalności Spółki poszukiwaliśmy partnera w celu rozwiązania problemu uciążliwości zapachów. Niestety, mimo wielu prób i doświadczeń nie udało się nam tego problemu w sposób skuteczny zlikwidować.

Aby ostatecznie rozwiązać zagadnienie podjęliśmy działania polegające na hermetyzacji przesyłu ścieków do oczyszczalni poprzez zamianę rowów otwartych na rurociągi. I etap został wykonany na terenach przyległych do Strefy Ekonomicznej, II etap (rejon ulicy Węglowej i Fabrycznej), zrealizowany będzie przed kampanią 2019 r. Aktualnie rozpatrujemy wybór technologii zhermetyzowania osadników, aby została ona wdrożona również przed kampanią 2019.

W trakcie bieżącej kampanii wprowadzamy także pewne zmiany organizacyjno – technologiczne, które powinny ograniczyć problem odorów.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile sp. z o.o są kontynuatorem przetwórstwa ziemniaków zlokalizowanego w tym miejscu od 1895 roku.

W ciągu swej 21 letniej działalności Spółka podjęła szereg działań inwestycyjnych ograniczających jej oddziaływanie na środowisko. Były to między innymi:

likwidacja kotłowni opalanej węglem brunatnym i zastąpienie jej kotłownią gazową,
budowa instalacji odzysku białka ze ścieków, która ograniczyła ładunek zanieczyszczeń w ściekach o 50 %, a tym samym umożliwiła utylizację ścieków technologicznych w oczyszczalni „GWDA”. Efektem tego było wyeliminowanie utylizacji ścieków na 60 ha pól w rejonie ulicy Wawelskiej (obecnie tereny Strefy Ekonomicznej i przyległe), co w sposób znaczący zmniejszyło uciążliwość zakładu dla obszaru miasta od niego oddalonych,
modernizacja układu wód transportowo – myjących. Efektem jest likwidacja osadników ziemnych o powierzchni ponad 4 ha w rejonie ulicy Węglowej,
wykonanie I etapu kolektora odprowadzającego ścieki w rejonie Strefy Ekonomicznej,
wprowadzenie najlepszej, dostępnej technologii przerobu ziemniaków na skrobię ziemniaczaną poprzez montaż nowej linii wymycia i rafinacji skrobi, która doprowadziła do ograniczenia zużycia wody i ilości odprowadzanych ścieków o 50 % oraz zużycia energii elektrycznej o 15 %,
modernizacja suszarni skrobi ograniczająca zużycie energii elektrycznej o 20 %.
Przedstawiając powyższe pragniemy podkreślić, że większość pracowników naszego Zakładu to mieszkańcy Piły, którzy czują się odpowiedzialni za komfort życia w naszym mieście i nie jest im obojętny, nabrzmiały w ostatnim czasie problem odorów. Wyrażamy ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji.

Szczegółowy harmonogram działań zmierzający do ograniczenia problemu przedstawimy w najbliższym czasie Władzom Miasta Piły, którzy w powyższej sprawie prowadzą ze Spółką intensywne rozmowy.

Zapewniamy, że podejmowaliśmy i będziemy podejmować działania doprowadzające do zminimalizowania uciążliwości zakładu dla środowiska i mieszkańców Piły

Zarząd i pracownicy
Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET sp. z o.o

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies oraz inne technologie WIĘCEJ INFORMACJI

Wraz z naszymi partnerami stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu:
• Zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron
• Ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych
• Poznanie Twoich preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszej strony
Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Zamknięcie i dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę