RODO

 

Z dniem 25.05.2018 r. Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET sp. z o.o stosują przepisy o ochronie danych osobowych zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

 

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji/Inspektorem Ochrony Danych jest:
Błażej Rubik; tel. 67 212 27 10 w. 32; e-mail: blazejr@zetpezet.eu”

 

 

Klauzula informacyjna –  umowy cywilno – prawne

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET sp. z o.o

Ul. Młodych 30 64-920 Piła

 1. Kontakt z IODO

e-mail: blazejr@zetpezet.eu

Tel. 67 212 27 10 w. 32

 1. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania operacji na tych danych osobowych takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, zmienianie i usuwanie, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b ogólnego Rozporządzenia o ochronie Danych Osobowych.
 2. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 3. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 5 lat.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Urząd Ochrony Danych Osobowych

 1. Stawki 2  00-193 Warszawa Infolinia: 606-950-000
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilno – prawnej.
 3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemie informatycznym.
 4. Informuję Panią/Pana, że monitoring na terenie zakładu zainstalowany jest w celach ochrony terenu zakładu i zachowania bezpieczeństwa pracowników, klientów, dostawców i gości.
 5. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych które Pani/Pana dotyczą zostanie Pani/Pan zawiadomiony na piśmie.

Klauzula informacyjna –  kandydaci do pracy

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET sp. z o.o

Ul. Młodych 30 64-920 Piła

 1. Kontakt z IODO:

e-mail: blazejr@zetpezet.eu

 1. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania operacji na tych danych osobowych takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z 27.04.2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26.06.1974 r.
 2. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 3. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 6 miesięcy
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzani, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Urząd Ochrony Danych Osobowych

 1. Stawki 2 00-193 Warszawa
  Infolinia: 606-950-000
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma na celu zgłoszenie chęci podjęcia pracy (złożenie CV) i tylko przetwarzane na potrzeby rekrutacji.
 3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemie informatycznym.
 4. Ma Pani/Pan prawo do: poprawiania, usunięcia  danych osobowych i ograniczenia przetwarzania.
 5. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych które Pani/Pana dotyczą zostanie Pani/Pan zawiadomiony na piśmie.

 Ponadto:

 1. W związku z wprowadzonym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i zgodnie z art. 207 § 2 pkt. 1,2 i 3 Kodeksu Pracy oraz art. 6 pkt. 1 podpunkt c i f RODO firma prowadzi pomiar temperatury wszystkich osób wchodzących na teren zakładu

 

Klauzula informacyjna – kierowcy

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET sp. z o.o Ul. Młodych 30 64-920 Piła
 2. Kontakt z IODO

e-mail: blazejr@zetpezet.eu, tel. 67 212 27 10 w. 32

 1. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy dotyczących realizacji usług transportowych.
 2. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 3. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Urząd Ochrony Danych Osobowych

 1. Stawki 2 00-193Warszawa Infolinia: 606-950-000
 2. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemie informatycznym.
 3. Informuję Pana, że monitoring na terenie zakładu zainstalowany jest w celach ochrony terenu zakładu i zachowania bezpieczeństwa pracowników, klientów, dostawców oraz gości.
 4. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych które Pani/Pana dotyczą zostanie Pani/Pan zawiadomiony na piśmie.

Ponadto:

 1. W związku z wprowadzonym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i zgodnie z art. 207 § 2 pkt. 1,2 i 3 Kodeksu Pracy oraz art. 6 pkt. 1 podpunkt c i f RODO firma prowadzi pomiar temperatury wszystkich osób wchodzących na teren zakładu

 

Klauzula informacyjna – kontrahenci

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET sp. z o.o Ul. Młodych 30 64-920 Piła
 2. Kontakt z IODO

e-mail: blazejr@zetpezet.eu, tel. 67 212 27 10 w. 32

 1. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy.
 2. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 3. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 5 lat od końca roku kalendarzowego.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Urząd Ochrony Danych Osobowych

 1. Stawki 2 00-193Warszawa Infolinia: 606-950-000
 2. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemie informatycznym.
 3. Informuję Panią/Pana, że monitoring na terenie zakładu zainstalowany jest w celach ochrony terenu zakładu i zachowania bezpieczeństwa pracowników, klientów, dostawców oraz gości.
 4. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych które Pani/Pana dotyczą zostanie Pani/Pan zawiadomiony na piśmie.

Ponadto:

 1. W związku z wprowadzonym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i zgodnie z art. 207 § 2 pkt. 1,2 i 3 Kodeksu Pracy oraz art. 6 pkt. 1 podpunkt c i f RODO firma prowadzi pomiar temperatury wszystkich osób wchodzących na teren zakładu.

 

Klauzula informacyjna – monitoring

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET sp. z o.o

Ul. Młodych 30 64-920 Piła

 1. Kontakt z IODO:

e-mail: blazejr@zetpezet.eu

 1. Informuję Panią/Pana, że monitoring na terenie zakładu zainstalowany jest w celach ochrony terenu zakładu i zachowania bezpieczeństwa pracowników, klientów, dostawców oraz gości.
 2. Informuję Panią/Pana że, zapisy z monitoringu przechowywane będą nie dłużej niż trzy miesiące.
 3. Informuję Panią/Pana że dane z monitoringu nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ograniczenia ich przetwarzania.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Urząd Ochrony Danych Osobowych

 1. Stawki 2 00-193 Warszawa Infolinia: 606-950-000

 

Klauzule obowiązują od dnia14 sierpnia 2020r.

CERTYFIKATY

UL. MŁODYCH 30
64-920 PIŁA

NIP: 764-17-68-106
REGON 570212835
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydz. Gospod. KRS 0000079715
NR BDO 000102317

Wysokość kapitału zakładowego: 17 365 500,00 zł

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies oraz inne technologie WIĘCEJ INFORMACJI

Wraz z naszymi partnerami stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu:
• Zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron
• Ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych
• Poznanie Twoich preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszej strony
Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Zamknięcie i dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę